Informera om ny verksamhetsutövare

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om du tar över en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken behöver du meddela din tillsynsmyndighet.

För de anläggningar där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du upplysa länsstyrelsen i denna e-tjänst.

Om verksamheten har krav på att det ska finnas en ekonomisk säkerhet behöver en ny säkerhet skickas till den myndighet som gett tillstånd för verksamheten för godkännande.

Du behöver lämna dessa uppgifter:

  • Länsstyrelsens anläggningsnummer och anläggningsnamn (se miljörapporten)
  • företagets namn och adressuppgifter
  • företagets officiella e-postadress
  • faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
  • kontaktuppgifter till platsansvarig för verksamheten
  • kontaktuppgifter till miljöansvarig


Det finns möjlighet att bifoga dokument och även skriva övriga upplysningar till tillsynsmyndigheten.

Länsstyrelsen tar ut en årlig avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften regleras i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (öppnas i ny flik). Avgiftens storlek beror på de verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen (2013:521) (öppnas i ny flik) som tillståndet omfattas av.

En miljörapport ska årligen lämnas in senast den 31 mars och innehålla bland annat hur villkoren uppfyllts och vilka utsläpp som gjort under föregående kalenderår. Ni kan behöva samordna miljörapporten med den tidigare verksamhetsutövaren. Se även till att få inloggning till SMP av den tidigare verksamhetsutövaren.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.