Underrättelse om ändrad verksamhetsutövare

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om du övertar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt miljöbalken behöver de ändrade förhållandena meddelas din tillsynsmyndighet.

För de anläggningar där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet kan du upplysa länsstyrelsen i denna e-tjänst. Genom att använda e-tjänsten får länsstyrelsen de uppgifter som vi behöver från er.

Om verksamheten berörs av en ekonomisk säkerhet behöver ny säkerhet skickas till den myndighet som gett tillstånd för verksamheten.
Meddelande om ändrad verksamhetsutövare kan lämnas utan särskild inloggning.

Uppgifter som behöver lämnas är
• Anläggningsnummer (samma som i SMP och som anges på miljörapporter)
• Företagsnamn och adressuppgifter
• Företagets officiella e-postadress
• Faktureringsadress och eventuell referens på fakturan
• Kontaktuppgifter till ansvarig person för verksamheten
• Kontaktpersoner till miljöansvarig
• Det finns möjlighet att bifoga dokument och även skriva övriga upplysningar till tillsynsmyndigheten.