Ansökan om stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Välkommen till Länsstyrelsernas E-tjänst för ansökan av LOVA-stöd.

Innan du går in i formuläret bör du läsa instruktionerna och vilka uppgifter du behöver ha tillgängliga i detta dokument.

Du kan välja att:
- logga in på ”Mina sidor” med e-legitimation
eller
- gå vidare utan e-legitimation.

Om du väljer att logga in med e-legitimation innebär det att du kan spara ansökningen och återkomma senare. När du väljer att spara ditt ansökningsformulär aktiveras en användarprofil och formuläret sparas på ”Mina sidor". Det är bara du själv som kan se ditt formulär och det blir inte en allmän handling förrän du aktivt valt att skicka in det. Om du inte ändrar eller skickar in formuläret på 14 dagar raderas det. Formulär som har skickats in raderas efter ett år.

Om du väljer att gå vidare utan e-legitimation kan du inte spara ansökningsformuläret under arbetets gång, utan allt måste fyllas i och skickas in inom 3 timmar. Om du väntar för länge kommer du att behöva påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt. Se därför till att ha alla nödvändiga uppgifter tillgängliga innan du börjar fylla i blanketten.


Anvisningar till respektive frågor kan du se genom att klicka på symbolen 🛈.
Frågor markerade med röd asterisk * är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Fyra olika sätt att svara på frågorna finns, beroende på vilken typ av information vi vill ha:


  • Kryssruta ☑ - här kan flera val göras

  • Radioknapp ◉ - endast ett alternativ går att välja

  • Rullgardinsmeny - ett alternativ av flera angivna

  • Textruta - fritext upp till 800 tecken


En mottagningsbekräftelse på din ansökan kommer till den e-post du angivit i kontaktuppgifterna.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.