Anmälan om driftstörning gällande vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om din verksamhet har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan du använda denna e-tjänst för att rapportera driftstörningar. Rapport om driftstörning kan lämnas för all typer av vattenverksamheter.

Allvarlig händelse

Observera att vid ALLVARLIGA HÄNDELSER ska du även omgående rapportera händelsen både per telefon och e-post till länsstyrelsens officiella e-postadress.

I e-tjänsten redovisas vad som hänt efter att det akuta skedet är över. Vid allvarliga händelser kan tillsynsmyndigheten komma att kräva en mer omfattande utredning och rapportering.

I formuläret kommer följande frågor:


  • Anläggningens namn

  • Plats/adress för händelsen

  • Tidpunkt för händelsen

  • Beskrivning av händelsen i det akuta läget

  • Vad har hänt

  • Vad ni har gjort för att begränsa påverkan

  • Hur driftstörningen/olyckan upptäcktes

  • Preliminära orsaker till driftstörningen

  • Miljökonsekvenserna för driftstörningen

  • Planerade åtgärder för att undvika liknande händelser

Sekretess

Om du anser att dina uppgifter är känsliga och Länsstyrelsen därför bör överväga sekretess kommer du att kunna lägga till en bilaga om skäl till detta.

Om du inte väljer att spara ditt formulär till länsstyrelsens Mina sidor behöver du slutföra formuläret inom tre timmar.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.