Komplettering av anmälan om driftstörningar gällande vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna tjänst kan du använda när du ska komplettera en tidigare inlämnad anmälan om driftstörning gällande vattenverksamhet. Du behöver veta ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Diarienumret finns i en e-post där Länsstyrelsen är avsändare och rubriken är ”Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende.”

Det går att ladda upp dokument och filer i e-tjänsten. Dokumentet måste vara i filformatet -PDF, TIF DOC, DOCX eller JPG.

I formuläret finns följande frågor

  • Ärendets diarienummer
  • Kontaktuppgifter
  • Miljökonsekvenserna av driftstörningen
  • Planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
  • När åtgärderna kommer att vara genomförda
  • Övrigt som ni vill delge tillsynsmyndigheten

Sekretess

Om du anser att dina uppgifter är känsliga och Länsstyrelsen därför bör överväga sekretess kommer du att kunna lägga till en bilaga om skäl till detta.

Om du inte väljer att spara ditt formulär till länsstyrelsens Mina sidor behöver du slutföra formuläret inom tre timmar.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.