Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion

Typ av ansökan

Här registrerar du din anläggning för primärproduktion av livsmedel.Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin verksamhet enligt artikel 6 (EG) nr 852/2004. Med primärproduktion menas första steget i livsmedelsproduktionen. Registreringarna ligger grund för länsstyrelsernas kontrollverksamhet inom primärproduktionen av livsmedel.

E-legitimation

För att skicka in din ansökan om registrering elektroniskt krävs e-legitimation.Saknar du e-legitimation kan du använda e-tjänsten för att fylla i ansökan och sedan skriva ut och skicka in i pappersform.

Dokument som kan bifogas ansökan

Inga dokument ska bifogas.

Elektroniskt inskick eller inskick per post

Du bör skicka in din ansökan elektronisk.Ett annat alternativ är att skriva ut din ansökan och skicka in den i pappersform.