Logga in

Mer information

 

Stiftelselagen (1994:1220)

Stiftelseförordningen (1995:1280)

Avgiftsförordningen (1992:191)

Lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

Lag (1994:1221) om införande av stiftelselagen

Kammarkollegiet

Stiftelseregistret - ändamålssökning

Bokföringslagen (1999:1078)

Årsredovisningslagen (1995:1554)

Om e-legitimation

Ladda ner Acrobat Reader

 

 

Länsstyrelsernas e-tjänster är stängda för systemunderhåll söndagen den 12 januari klockan 08.00 till måndagen den 13 januari klockan 07.00.

Senast uppdaterad: 2013-06-17
Ansvarig för sidan: Infomaster
­­En hög med pengar

Stiftelser

Vad behöver jag för att använda en e-tjänst
Vad är en e-legitimation?
Hur skaffar jag en e-legitimation?
Hur testar jag min e-legitimation?


­Nya funktioner i e-tjänsten

Personer som är registertecknare för fler än en stiftelse kan efter inloggning i e-tjänsten välja stiftelse och få uppgifter förifyllda från stiftelseregistret.­­

Tjänster tillgängliga för alla
Om du har en e-legitimation och stiftelsen är registrerad i stiftelseregistret kan du via särskilt formulär skicka in årsredovisning och revisionsberättelse.

Om du har en e-legitimation kan du via särskilt formulär anmäla en stiftelse för registrering i stiftelseregistret.

Om du kan betala direkt online med kort (Visa eller MasterCard) kan du via särskilt formulär beställa registreringsbevis.

Beställ registreringsbevis för en eller flera stiftelser

I formuläret får du välja om du vill få registreringsbeviset skickat till din e-postadress eller till en vanlig postadress. Om du anger din e-postadress skickas registreringsbeviset direkt till dig när betalningen är genomförd.

Observera att du måste betala en avgift på 180 kr för varje registreringsbevis du beställer. Förutsättningen för att få registreringsbeviset direkt till din e-postadress är att du betalar avgiften direkt online med kort i samband med beställningen.

Beställning kan göras när som helst under dygnet.

Du kan också söka stiftelser i hela landet med ett visst ändamål eller namn. Stiftelseregistret - ändamålssökning

Via träfflistan får du fram adresser och andra kontaktuppgifter för stiftelser.

Tjänster tillgängliga för registrerade stiftelser

Med den här tjänsten kan du via särskilda formulär:

  • Anmäla avgående respektive ny registertecknare för en stiftelse
  • Anmäla ändring av registeruppgifter för stiftelse
  • Anmäla ändring av registeruppgifter för pensions- och personalstiftelse
  • Svara på begärd komplettering från länsstyrelsen
  • Anmäla avregistrering av en stiftelse

under förutsättning att du är anmäld som registertecknare för en eller flera stiftelser och har en e-legitimation. Observera att ett formulär måste fyllas i för varje stiftelse i det fall registertecknaren är utsedd som registertecknare för flera stiftelser.

För att ta del av de tillgängliga tjänsterna måste du vara inloggad, inloggningen krävs när en sida med en sådan tjänst öppnas.

Är du inte registertecknare finns information om hur du blir det här och om du saknar e-legitimation kan du läsa mer om detta under ”Svar på frågor”.

Inhämtande av uppgifter vid anmälan från stiftelser
När en e-tjänst används av en registertecknare för en stiftelse kommer länsstyrelsen att hämta in vissa uppgifter från Skatteverket och Bolagsverket. Adressuppgifter för anmälda styrelseledamöter hämtas från Skatteverket. För anmälda styrelseledamöter i näringsdrivande stiftelse eller pensionsstiftelse hämtas uppgift om eventuellt näringsförbud och eventuell personlig konkurs från Bolagsverket. Vid anmälan om registrering av pensionsstiftelse hämtas bolagsuppgifter från Bolagsverket.

Närmare information och upplysning finns redovisat under varje e-tjänst.