Registrering av livsmedelsanläggning i primärproduktion

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av ansökan

Här registrerar du din anläggning för primärproduktion av livsmedel.Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin verksamhet enligt artikel 6 (EG) nr 852/2004. Med primärproduktion menas första steget i livsmedelsproduktionen. Registreringarna ligger grund för länsstyrelsernas kontrollverksamhet inom primärproduktionen av livsmedel.

E-legitimation

För att skicka in din ansökan om registrering elektroniskt krävs e-legitimation.

Dokument som kan bifogas ansökan

Inga dokument ska bifogas.

Elektroniskt inskick eller inskick per post

Du bör skicka in din ansökan elektronisk.Ett annat alternativ är att skriva ut din ansökan och skicka in den i pappersform.